Historie značky

Czech   English

Kořeny porcelánu Haas & Czjzek najdeme v roce 1792, kdy byla založena první česká porcelánová manufaktura. O její založení se zasloužil Johann Georg Paulus. V roce 1812 získala továrna privilegium na výrobu bílého střepu a cca po 55 letech (1867) se firmy ujímají Georg Haas a Johann Czjzek. Ve světě se poprvé objevuje značka Haas & Czjzek, která následuje tradice a postupy výroby a získává globální slávu. Slavkovský porcelán Haas & Czjzek se vždy těšil obrovskému zájmu a přízni zákazníků z celého světa, díky čemuž se společnost Haas & Czjzek zařadila v poslední čtvrtině 19. století a v meziválečném Československu mezi největší výrobce porcelánu. Vysoká exkluzivita značky Haas & Czjzek vychází právě z dlouhé a úspěšné tradice výroby porcelánu jež se odehrávala v Horním Slavkově na Sokolovsku. Neméně zásadní skutečností je to, že produkce slavkovského porcelánu Haas & Czjzek běžela v podstatě nepřetržitě do současných let, tedy bez mála 230 let. Je proto přímo na co navázat. Díky světoznámému a ve světě značně uznávanému více jak dvousetletému brandu je nám potěšením stavět nový a úspěšný obchodní koncept, inovativní i vycházející z původních tradic. Významní zákazníci uznale konstatují, že Haas & Czjzek je na světě pouze jeden. O toto konstatování se zasloužila hlavně vysoká kvalita a krása porcelánu Haas & Czjzek.

Slavkovský porcelán Haas & Czjzek se může pochlubit například tím, že v roce 1977 dodával výbavu s erbem ku příležitosti stříbrného jubilea britské královny Alžběty II. Královna sama si slavskovského porcelánu velmi považuje, čímž se stejně jako mnoho jiných osobností nijak netají. Podobně můžeme uvést papeže Jana Pavla II., jenž v roce 1995 s radostí přijal vázu Louise Sophie s motivy sv. Jana Nepomuckého. V neposlední řadě můžeme také zmínit slabost pro slavkovský porcelán první dámy ČR, Olgy Havlové. Ta si v roce 1994 osobně vybrala servis, který byl následně využíván v reprezentačních prostorách Pražského hradu. Takových příkladů, které jasně hovoří o exkluzivitě a proslulosti značky Haas & Czjzek, je samozřejmě celá řada.

2020 © Haas-Czjzek.cz, všechna práva vyhrazena

- Dobové propagační tiskoviny -